Photo: हुतात्मा स्मृती दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली आदरांजली

संयुक्त महाराष्ट्रा्च्या निर्मितीसाठी १०७ हुतात्म्यांनी आपले बलिदान दिले. म्हणून २१ नोव्हेंबर हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून ओळखला जातो.

Photo: हुतात्मा स्मृती दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली आदरांजली