आरोग्य विद्यापीठ आणि मराठी विश्वकोष मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

परिचर्या विषयासाठी ज्ञानमंडळाची स्थापना करण्यासाठी हा करार

Nashik
DSC_0007
आरोग्य विद्यापीठ आणि मराठी विश्वकोष मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विष्वकोष मंडळ यांच्यात ज्ञानमंडळ स्थापन करणेसाठी परिचर्या विषयासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य कराराचे आदान – प्रदान करतांना विद्यापीठाचे मा. कुलगुरु डॉ. दिलीप म्हैसेकर, कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य मराठी विष्वकोष मंडळाचे सचिव श्री. शामकांत देवरे, अध्यक्षांचे स्विय सहाय्यक श्री. उमाकांत खामकर, समन्वयक डॉ. सरोज उपासणी, विधी अधिकारी श्री. संदीप कुलकणी, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील तोरणे, विद्याव्यासंगी सहाय्यक श्री. संतोष गेडाम आदी मान्यवर उपस्थित होते.

विद्यापीठाचे मा. कुलगुरु डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातर्फे मराठी विश्वकोषाचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. विविध विद्यापीठाबरोबर सामंजस्य करार करुन मराठी विश्वकोषातील नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याकरीता मराठी विश्वकोष मंडळातर्फे विविध विद्यापीठासमवेत ज्ञानमंडळाची स्थापना केली आहे. या अनुषंगाने आरोग्य विद्यापीठाच्या सहकार्याने परिचर्या विषयासाठी ज्ञानमंडळाची स्थापना करण्यासाठी हा सामंजस्य करार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी सांगितले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात नवनवीन संषोधनामुळे भर पडली आहे. तसेच नवनीवन विद्याषाखा निर्माण होत आहेत. त्या अनुषंगाने विष्वकोषातील नोंदी, लेखांचे लेखन, समीक्षण, संपादन त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांकडून करणे आवष्यक आहे. याकरीता विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन परिचर्या विषयासाठी ज्ञानमंडळ स्थापन करणेसाठी हा सामंजस्य करार केला आहे. आरोग्य षिक्षणातील परिचर्या विषयातील ज्ञानमंडळासंदर्भात लवकरच विद्यापीठातर्फे बैठका व कार्यषाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यषाळेव्दारे संबंधित विषयातील लेखकांना मार्गदर्षन करण्यात येईल.आरोग्य विद्यापीठातर्फे परिचर्या विषयाच्या ज्ञानमंडळासाठी डॉ. सरोज उपासनी समन्वयक म्हणून तर विद्यापीठ व मराठी विष्वकोष मंडळ या दरम्यान विविध उपक्रमांसाठी जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील तोरणे हे संयोजन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विष्वकोष मंडळाचे सचिव श्री. शामकांत देवरे यांनी सांगितले की, आजपर्यंत राज्यातील 46 विद्यापीठ, संस्थांसमवेत सामंजस्य करार केले असून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठासोबत परिचर्या विषयासाठी ज्ञानमंडळाची स्थापना करण्यासाठीचा हा पहिलाच करार आहे. विद्यापीठ आणि विविध संस्था यांच्या माध्यमातून आरोग्य षिक्षणातील विविध महत्वाच्या विषयांची ज्ञानमंडळ स्थापन होऊन अद्ययावत ज्ञान सर्वासमोर येणे आवष्यक आहे तसेच माहितीचे अद्यावतीकरणाची प्रक्रिया निरंतर घडावी यासाठी विद्यापीठाला विषय तज्ज्ञांनी सहकार्य करावे.या कराराच्या माध्यमातून मुर्तरुप विश्वकोश खंड अभ्यासक व विद्यार्थ्यांसाठी संदर्भग्रंथ म्हणून उपयुक्त राहील असे त्यांनी सांगितले.