बेकायदा जाहीरात केल्याबद्दल दंडांची नोटीस

Mumbai
Malvani tadaka

पनवेल महापालिकेने हॉटेल मालवण तडकाला बेकायदा जाहिरातबाजी केल्याबद्दल चांगलाच तडाखा दिला असून अनधिकृत बॅनर लावून पनवेल शहरात विद्रूपिकरण केल्याबद्दल हॉटेलला सहा लाख पंचाहत्तर हजार रुपये दंड सात दिवसात भरण्याची नोटिस बजावली आहे.

पनवेल महापालिकेने जाहीरात प्रसिद्ध करणे आणि जाहीरात शुल्क ठरविणे याबाबत धोरण निश्चित करावे, या संदर्भात सभागृह नेते परेश ठाकुर यांनी ऑक्टोबर 2017 मध्ये महापालिका सभागृहात प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार दिनांक 13 जुलै 2018 च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 13 मंजूर केला आहे. पनवेल महापालिका हद्दीतील एस.टी.स्टँड समोरील डॉक्टर आप्पासाहेब धर्माधिकारी उड्डाणपुलाच्या खांबावर महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे हॉटेल मालवण तडकाने जाहीरात लावून महाराष्ट्र विरूपण कायद्याचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स, फलक, डिजिटल फ्लेक्स, कमानी आदीबाबत सार्वजनिक मालमत्ता विरूपण कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करणेबाबत सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिनियमाने जाहिरातीच्या क्षेत्रफळावर मंजूर दराच्या पाचपाट फी आकारण्याची तरतूद आहे.

हॉटेल मालवण तडकाच्या मालकांनी एक हजारफूट लांब आणि पाचशे फुट रुंद जाहीरात लावली असल्याने त्यांना 6 लाख 75 हजार रुपये सात दिवसांत महापालिकेत भरण्यास अथवा परवानगी प्राप्त कागदपत्रे दाखवून आपले म्हणणे सात दिवसात मांडण्यास सांगितले आहे. अन्यथा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी नोटिस उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी बजावली आहे.