धारावीतील १६०० तमीळ लोक गावी जाण्याच्या प्रतिक्षेत

1600 Tamils ​​from Dharavi waiting to go to the village