कलाकार शाडूच्या मातीपासून नाग तयार करून रंगवीत आहेत

नागपंचमी जवळ येत असल्याने असल्फा व्हिलेज येथील कलाकार शाडूच्या मातीपासून नाग तयार करून रंगवीत आहेत.

Mumbai