Photo : प्रथम स्मृतीदिन! खंबीर महिला नेतृत्व म्हणजे ‘सुषमा स्वराज’