Photo: मुंबईतील मनमोहक दीपोत्सव

WORLD TOWER LOWER PAREL tricolor light
लोअर परेल येथील वर्ल्ड टॉवर (फोटो - दीपक साळवी)