झोरा सेहगल यांना गुगल डुडलची अनोखी मानवंदना

२९ सप्टेंबर १९४६ मध्ये 'नीचा नगर' हा चित्रपट 'कान्स' महोत्सवात झळकला होता.

झोरा सेहगल यांना गुगल डुजलची अनोखी मानवंदना.