Photo – जोरदार पावसामुळे मुंबईतील रस्त्याला नदीचे स्वरुप

heavy rainfall in mumbai
Photo - जोरदार पावसामुळे मुंबईतील रस्त्याला नदीचे स्वरुप