Photo: मरिन ड्राईव्हवर उसळतायत उंचच उंच लाटा!

सर्व फोटो- दिपक साळवी

मरीन ड्राईव्ह समुद्रातील पाण्याला आलेल्या भरतीमुळे उंचच उंच लाटांचे हे दृश्य धडकी भरवणारे