दिवाळी खरेदीसाठी दादरमध्ये प्रचंड गर्दी

दिवाळी सण तोंडावर आला असताना लोकाची खरेदीसाठी दादर येथे मोठी गर्दी पहायला मिळत आहे.

दिवाळी खरेदीसाठी लोकांची दादरमध्ये प्रचंड गर्दी