Saturday, August 8, 2020
Mumbai
29.1 C
घर फोटोगॅलरी ‘किस डे’निमित्त जाणून घ्या किसचे प्रकार

‘किस डे’निमित्त जाणून घ्या किसचे प्रकार

आपलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी Kiss करणे हे एक उत्तम साधन समजले जाते. बरेचदा चित्रपटातून आपण किस केल्याचे पाहतो. त्या करण्याच्या पद्धतीही निराळ्या असतात. त्या अनोख्या पद्धतीच्या किस करण्याचे नेमके अर्थ आपण जाणून घेऊया.

Mumbai