Photo: ५ वर्षात इतकी बदलली भाईजानची ‘मुन्नी’

harshali malhotra with salman khan then and after
बजरंगी भाईजानची मुन्नी मोठी झाली.