चांद्रयान-2 ने काढलेले चंद्राचे आणि पृथ्वीचे फोटो

Mumbai