Photo: शाळा सुरू करण्याआधी सॅनिटायजेशन पूर्ण

२३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होणार आहेत.

Start sanitation before starting school
Photo: शाळा सुरू करण्याच्याआधी सॅनिटायजेशन पूर्ण