Wednesday, February 19, 2020
Mumbai
26 C

गडचिरोली त्यानुसार मतदार संघ

aheri assembly constituency

अहेरी विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. ६९

अहेरी विधानसभा मतदारसंघ गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. हा मतदारसंघ गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात आहे. अहेरी शहर प्राणहिता नदिच्या काठावर वसलेले आहे. २०११ च्या जनगननेनुसार अहेरी विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या ही १ लाख १६ हजार ९९२ इतकी आहे....
gadchiroli assembly constituency

गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. ६८

गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघ आहे. हा भाग जंगलांसाठी प्रसिद्ध आहे. १९०५ साली हा भाग प्रकाशझोतात आला. २०११च्या जनगननेनुसार गडचिरोली मतदारसंघाची लोकसंख्या ही १ लाख ४५ हजार ९६३ इतकी आहे. गडचिरोली मतदारसंघ गडचिरोली-चिमूर लोकसभा...
armori assembly constituency

अरमोरी विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. ६७

अरमोरी विधानसभा मतदारसंघ हा गडचिरोली जिल्हात आहे. अरमोरी शहर हे वैनगंगा नदीकाठी वसलेले आहे. हे शहर जिल्ह्याचे मुख्य केंद्र आहे. २०११च्या जनगननेनुसार अरमोरीची लोकसंख्या ही ९७ लाख ९७ इतकी आहे. अरमोरी विधानसभा मतदारसंघ हा...