Wednesday, August 5, 2020
Mumbai
25 C

पुणे त्यानुसार मतदार संघ

Pimpri assembly constituency

पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. २०६

२०६ क्रमांकाचा पिंपरी मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील मावळ या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ४१८ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २०६ मतदारसंघ आरक्षण – अनुसूचित जाती मतदारांची संख्या -  पुरुष – २,०३,४३६ महिला – १,७९,२७८ एकूण मतदार...
Chinchwad assembly constituency

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. २०५

२०४ क्रमांकाचा चिंचवड मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील मावळ या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २०५ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – २,६०,९२७ महिला – २,२३,४२९ एकूण मतदार –...
Maval assembly constituency

मावळ विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. २०४

२०४ क्रमांकाचा मावळ मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील मावळ या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३४० मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २०४ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,५३,३६७ महिला – १,३९,५३० एकूण मतदार...

हडपसर विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २१३

२१३ क्रमांकाचा हडपसर मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ४०० मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २१३ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – २,२१,८६८ महिला – १,९४,९६१ एकूण मतदार – ४,१६,८४० विद्यमान...

भोसरी विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २०७

२०७ क्रमांकाचा भोसरी मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३६० मतदान केंद्र आहेत. भोसरी विधानसभा मतदारसंघ हा शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील एक विधानसभा मतदारसंघ. हा पिंपरी-चिंचवडमधील शहरी भागामधला...

शिरूर विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. १९८

१९८ क्रमांकाचा शिरूर मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३२० मतदान केंद्र आहेत. शिरुर विधानसभा मतदारसंघ हा मतदारसंघ खेड आळंदी प्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो....

खेड-आळंदी विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. १९७

१९७ क्रमांकाचा खेड-आळंदी विधानसभा मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३५४ मतदान केंद्र आहेत. खेड आळंदी विधानसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. मात्र या मतदारसंघात...

आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. १९६

१९६ क्रमांकाचा आंबेगाव मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३०९ मतदान केंद्र आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचं आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघाकडे लक्ष लागले असते. याचं कारण या मतदारसंघात सलग सहा...

जुन्नर विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. १९५

१९५ क्रमांकाचा जुन्नर मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३२५ मतदान केंद्र आहेत. शिरूर या विधानसभा मतदार संघात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आळंदी, शिरूर, भोसरी आणि हडपसर या सहा...

खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २११

२११ क्रमांकाचा खडकवासला मतदारसंघ हा पुणे जिल्ह्यातील बारामती या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३८४ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २११ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – २,२५,४१६ महिला – २,०२,८२३ एकूण मतदार – ४,२८,२३९ विद्यमान...