Sunday, August 9, 2020
Mumbai
28.5 C

सोलापूर त्यानुसार मतदार संघ

माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २५४

२५४ क्रमांकाचा माळशिरस मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील माढा या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३१६ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २५४ मतदारसंघ आरक्षण – अनुसूचित जाती मतदारांची संख्या पुरुष – १,५८,१७८ महिला – १,४१,८८० एकूण मतदार –...

सांगोला विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २५३

२५३ क्रमांकाचा सांगोला मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील माढा या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण २७७ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २५३ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,४४,३९९ महिला – १,२६,९७७ एकूण मतदार – २,७१,३७६ विद्यमान...

माढा विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २४५

२४५ क्रमांकाचा माढा मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील माढा या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३२३ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २४५ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,५८,४११ महिला – १,३८,४०५ एकूण मतदार – २,९६,८१६ विद्यमान...

करमाळा विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २४४

२४४ क्रमांकाचा करमाळा मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील म्हाडा या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३१४ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २४४ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,४९,७६९ महिला – १,२९,९९१ एकूण मतदार – २,७९,७६० विद्यमान...

पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २५२

२५२ क्रमांकाचा पंढरपूर मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण २८९ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २५२ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,५९,१६७ महिला – १,४३,७४६ एकूण मतदार – ३,०२,९१४ विद्यमान...

सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २५१

२५१ क्रमांकाचा सोलापूर दक्षिण मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण २८३ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २५१ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,५९,१५१ महिला – १,३७,३९३ एकूण मतदार –...

अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २५०

२५० क्रमांकाचा अक्कलकोट मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३५२ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २५० मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,७४,७६१ महिला – १,५८,२३८ एकूण मतदार – ३,३३,००१ विद्यमान...
246 - Barshi assembly constituency

बार्शी विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. २४६

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी हा क्रमांक २४६ वा विधानसभा मतदारसंघ आहे. बार्शी विधानसभेचा १९६२ पासूनचा इतिहास पाहिला तर बार्शी विधानसभेवर फक्त एकदा शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे, तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा जास्त बोलबाला राहिलेला आहे. आगामी...

सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २४९

२४९ क्रमांकाचा सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण २६२ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २४९ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,४२,१५७ महिला – १,३६,०१७ एकूण मतदार...

सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ- म. क्र. २४८

२४८ क्रमांकाचा सोलापूर शहर उत्तर मतदारसंघ हा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण २५८ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – २४८ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – १,३९,३१५ महिला – १,३३,२०५ एकूण मतदार –...