Wednesday, August 12, 2020
Mumbai
27 C

ठाणे त्यानुसार मतदार संघ

Belapur assembly constituency

बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १५१

१५१ क्रमांकाचा बेरापूर मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १५१ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या – पुरुष – २,०७,६१८ महिला - १,७४,५६७ एकूण मतदार – ३,८२,१८५ विद्यमान...
Airoli assembly constituency

ऐरोली मतदारसंघ – म. क्र. १५०

१५० क्रमांकाचा ऐरोली मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३७९ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १५० मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – २,३३,६३६ महिला - १,७४,४८४ एकूण मतदार – ४,०८१३९ विद्यमान...
thane assembly constituency

ठाणे मतदारसंघ – म. क्र. १४८

१४८ क्रमांकाचा ठाणे मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३५८ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४८ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या – पुरुष - १,७१,२८६ महिला - १, ५१, ०९८...
Kopri-Pachpakhadi assembly constituency

कोपरी – पाचपाखाडी मतदारसंघ – म. क्र. १४७

१४७ क्रमांकाचा कोपरी - पाचपाखाडी मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४७ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,९२,४६९ महिला – १,५५,०२६ एकूण...
Ovala - Majiwada assembly constituency

ओवळा – माजिवडा विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४६

१४६ क्रमांकाचा ओवळा - माजिवडा मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३९० मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४६ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या पुरुष – २,०४,३०४ महिला – १,६६,२४२ एकूण मतदार...
Mira Bhayandar assembly constituency

मीरा – भाईंदर विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४५

१४५ क्रमांकाचा मीरा - भाईंदर मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३८६ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४५ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,९७,४४२ महिला –...
Mumbra Kalwa assembly constituency

मुंब्रा – कळवा विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४९

१४९ क्रमांकाचा मुंब्रा - कलवा मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३३४ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४९ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,९०,७९४ महिला –...
Kalyan Rural assembly constituency

कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४४

१४४ क्रमांकाचा कल्याण ग्रामीण मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३३९ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४४ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,९१,५८९ महिला – १,५७,६४६ एकूण...

डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४३

१४३ क्रमांकाचा डोंबिवली मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण या विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदारसंघात एकूण ३११ मतदान केंद्र आहेत. मतदारसंघ क्रमांक – १४३ मतदारसंघ आरक्षण – खुला मतदारांची संख्या - पुरुष – १,७४,५४४ महिला – १,६३,७३४ ...
Kalyan East assembly constituency

कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघ – म. क्र. १४२

कल्याण परिक्षेत्रात कल्याण पश्चिम, कल्याण पूर्व, कल्याण ग्रामीण आणि डोंबिवली मतदारसंघाचा भाग येतो. लोकसभा, विधानसभा किंवा महापालिकेची निवडणूक असो ती जाहीर होताच कल्याण – डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील मैदाने प्रचारासाठी मिळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची लगबग...