तांदळाच्या पिठाचे कुरकुरीत चिप्स

MUMBAI

चहा बरोबर चटपटीत काही खाण्याची इच्छा असेल तर तांदळाच्या पिठाचे नाचो चिप्स नक्की ट्राय करा.