‘मुंबादेवी’ मुंबईची ग्रामदेवता

भुलेश्वरला वसलेली मुंबापुरीची देवता ‘मुंबादेवी’. कोळी बांधवांची ही देवता. मुंबादेवी मंदिराला स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास आहे. जाणून घ्या मुंबादेवीचा इतिहास