बाळासाहेब थोरात हायकमांड आहेत का? – विखे पाटील

Mumbai

‘राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पक्षनिष्ठा सिद्ध करावी’, या बाळासाहेब थोरात यांच्या वक्तव्याचा विखे पाटलांनी घेतला असा समाचार!