Sunday, October 1, 2023
घर मानिनी Religious Chanakya Niti : मुलांवर योग्य संस्कार करण्यासाठी पालकांनी 'हे' नियम पाळावे

Chanakya Niti : मुलांवर योग्य संस्कार करण्यासाठी पालकांनी ‘हे’ नियम पाळावे

Subscribe

मुलं आई-वडीलांचा भविष्यातला आधार असतात.त्यामुळे त्यांच्यावर लहान पणापासूनचं योग्य संस्कार करण्याची जबाबदारी सुद्धा आई-वडीलांचीच असते

प्रत्येक आई-वडिलांचं स्वप्न असतं की, त्यांची मुलं संस्कारी असावी. त्यांच्यातील गुणांनी त्यांनी आई-वडिलांचं तसेच कुळाचं नाव मोठ्ठ करावं. मुलं आई-वडिलांचा भविष्यातला आधार असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर लहानपणापासूनच योग्य संस्कार करण्याची जबाबदारीसुद्धा आई-वडिलांचीच असते. आपल्या मुलांवर योग्य संस्कार करण्यासाठी आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या चाणक्य नीतीमध्ये काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्या गोष्टींचा अवलंब पालकांनी केल्यास त्यांची मुलं एक चांगला माणूस बनण्यास पात्र ठरतील.

 •  मुलांना आज्ञाधारक बनवा
  मुलांसमोर आई-वडिलांनी नेहमी उच्च आणि चांगले आचरण ठेवून वागायला हवे, तेव्हाचं मुलं आज्ञाधारक बनतात. ज्या आई-वडिलांची मुलं आज्ञाधारक असतात ते खूप भाग्यशाली असतात.
 • मुलांना खोटं बोलण्यापासून रोखा
  मुलांना कधीच खोट बोलण्याची सवय असू नये, जर मुलं खोटं बोलत असतील तर त्यांना वेळीस रोखावे, त्यामुळे त्यांना खरं बोलण्याचं महत्त्व समजावून सांगावं.
- Advertisement -

How to Balance Work, School, and Parenting - And Find Time for Self-Care: Blog - The Family Centre

 •  मुलांना योग्य शिक्षण द्या
  आई-वडिलांनी मुलांना योग्य शिक्षण द्यायला हवे, तसेच शिक्षणाबरोबरच मुलांमधील कला-गुणांनासुद्धा वाव द्यायला हवा.
 •  धर्माबद्दल त्यांच्या मनात प्रेम निर्माण करा
  मुलांना त्यांच्या धर्माबद्दल शिकवण द्यायला हवी, पौराणिक कथा सांगायला हव्या. ग्रंथ, श्लोक यांचे धडे द्यायला हवे.
 •  मुलांना कष्टाचं आणि पैशांचं महत्त्व सांगा
  आई-वडिलांनी मुलांना कष्टाचं तसेच कष्ट करणाऱ्या व्यक्तींचा आदर करायचे संस्कार द्यायला हवेत. तसेच मुलांना पैशांचे महत्त्व सांगायला हवे. पैशांचा योग्य वापर कुठे आणि कसा करावा या गोष्टीसुद्धा सांगायला हव्यात.

Parent And Child Planting Tree Stock Photo - Download Image Now - Tree, Planting, Nature - iStock

 • निसर्गाचे महत्त्व
  आई-वडिलांनी मुलांना निसर्गाचे महत्त्व सांगायला हवे, निसर्गातील झाडे , पाने , फुले आणि इतर सजीवांची काळजी घ्यायला शिकवावे. तसेच निसर्गातील सजीवांवर अत्याचार करण्यापासून रोखावे.
 • सगळ्यांचा आदर करायला शिकवा
  आई-वडिलांनी मुलांमध्ये सगळ्यांचा आदर करायचे संस्कार द्यावे, सगळ्यांचा आदर करणारी मुलं नेहमीचं कौतुकास पात्र ठरतात.
 • महापुरूषांचे धडे द्या
  आई-वडिलांनी मुलांना जगातील, देशातील महापुरुषांचे योग्य धडे द्यावे. महापुरुषांच्या त्यागाची, पराक्रमाची शिकवण द्यावी.

- Advertisement -

हेही वाचा :

Chanakya Niti : ‘या’ कुटुंबामध्ये कधीही जाणवत नाही पैशाची कमतरता

- Advertisment -

Manini