Sunday, September 26, 2021
27 C
Mumbai
घर CORONA UPDATE Corona Update : राज्यात आज कोरोनामुळे ५० रुग्णांचा मृत्यू!

Corona Update : राज्यात आज कोरोनामुळे ५० रुग्णांचा मृत्यू!

Related Story

- Advertisement -

राज्यात एकीकडे कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कोरोनावर मात करण्याच्या आशा पल्लवित झालेल्या असतानाच दुसरीकडे कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा अजूनही चिंताजनक आहे. आज दिवसभरात राज्यात ५० रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर ३ हजार ८१ नव्या कोरोनाबाधितांची आज नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातल्या एकूण मृतांचा आकडा ५० हजार ४३८ इतका झाला आहे तर एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या १९ लाख ९० हजार ७५९ इतकी झाली आहे. आज दिवसभरात राज्यात २ हजार ३४२ रुग्ण बरे झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. आजच्या आकडेवारीनुसार राज्यातला मृत्यूदर २.५३ इतका झाला आहे.

कोरोनाबाधितांची आजची आकडेवारी

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ५३१ ३०२७५७ ११२४४
ठाणे ४३ ४०६९७ ९७५
ठाणे मनपा ८४ ५८२८७ १२६३
नवी मुंबई मनपा ७५ ५६२८१ ११०३
कल्याण डोंबवली मनपा ९५ ६३१७० ९९२
उल्हासनगर मनपा १८ ११५७७ ३४६
भिवंडी निजामपूर मनपा ६८२७ ३४६
मीरा भाईंदर मनपा ३९ २७६०८ ६५४
पालघर १३ १६७३६ ३२०
१० वसईविरार मनपा १८ ३०८६२ ५९७
११ रायगड २१ ३७३३३ ९३१
१२ पनवेल मनपा ५१ ३०५४४ ५८३
ठाणे मंडळ एकूण ९९२ ६८२६७९ १४ १९३५४
१३ नाशिक ८९ ३६२५१ ७६३
१४ नाशिक मनपा १६५ ७८१२४ १०३८
१५ मालेगाव मनपा ४७०५ १६३
१६ अहमदनगर ७० ४५२०६ ६७९
१७ अहमदनगर मनपा ३० २५५०४ ३९०
१८ धुळे ८६२८ १८९
१९ धुळे मनपा १२ ७२८७ १५५
२० जळगाव ३० ४४२०७ ११५३
२१ जळगाव मनपा १४ १२७८३ ३१४
२२ नंदूरबार ६४ ९१६३ १८७
नाशिक मंडळ एकूण ४८१ २७१८५८ ५०३१
२३ पुणे १०२ ९०६७४ २१०९
२४ पुणे मनपा २७१ १९५७६९ ४४५७
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा १२३ ९५७१४ १२९९
२६ सोलापूर ३५ ४२५९० १२०३
२७ सोलापूर मनपा ३५ १२५६० ६००
२८ सातारा ७२ ५५५६७ १७९४
पुणे मंडळ एकूण ६३८ ४९२८७४ ११ ११४६२
२९ कोल्हापूर ३४५३३ १२५८
३० कोल्हापूर मनपा १४४४१ ४११
३१ सांगली ३१ ३२७६५ ११५४
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १८ १७८४३ ६२२
३३ सिंधुदुर्ग २१ ६२४६ १६८
३४ रत्नागिरी २७ ११३८३ ३८७
कोल्हापूर मंडळ एकूण १०९ ११७२११ ४०००
३५ औरंगाबाद १० १५३७९ ३१८
३६ औरंगाबाद मनपा ६६ ३३४७२ ९०८
३७ जालना १६ १३१२३ ३५३
३८ हिंगोली ४३१८ ९७
३९ परभणी ११ ४४१८ १५९
४० परभणी मनपा ३३८५ १३३
औरंगाबाद मंडळ एकूण ११७ ७४०९५ १९६८
४१ लातूर १० २१०८६ ४६६
४२ लातूर मनपा २२ २७९७ २२२
४३ उस्मानाबाद २३ १७२८१ ५४९
४४ बीड ३१ १७६५४ ५४०
४५ नांदेड १९ ८७४८ ३७५
४६ नांदेड मनपा १८ १३१८१ २९४
लातूर मंडळ एकूण १२३ ८०७४७ २४४६
४७ अकोला ४३२५ १३४
४८ अकोला मनपा ३१ ६९४९ २२८
४९ अमरावती ३० ७७०२ १७४
५० अमरावती मनपा ४७ १३४३३ २१७
५१ यवतमाळ ६३ १४८०६ ४१५
५२ बुलढाणा २६ १४३५५ २३३
५३ वाशिम २३ ७०६५ १५२
अकोला मंडळ एकूण २२३ ६८६३५ १५५३
५४ नागपूर ४६ १४८७० ७१०
५५ नागपूर मनपा २६७ ११७२२९ २५८९
५६ वर्धा ३२ १०२५६ २८१
५७ भंडारा १५ १३३०५ २९२
५८ गोंदिया १२ १४१८६ १७४
५९ चंद्रपूर १३ १४८६२ २४३
६० चंद्रपूर मनपा ९०३२ १६५
६१ गडचिरोली ११ ८७७० ९३
नागपूर एकूण ३९८ २०२५१० १७ ४५४७
इतर राज्ये /देश १५० ७७
एकूण ३०८१ १९९०७५९ ५० ५०४३८
- Advertisement -