तेजस्वी अनिल साटम यांच्या घरचा बाप्पा, कणकवली

 

तेजस्वी अनिल साटम, कासारडे कणकवली