ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा पुण्यात दाखल

Vari
आळंदी वरुन ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा पुण्यात दाखल