Maharashtra Corona Update : राज्यात २४ तासांत १६५ कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद, तर दोन रुग्णांचा मृत्यू

मागील काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. आज राज्यात मागील २४ तासांत १६५ नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. तर दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात आज २ कोरोना बाधित रुग्णाच्या मृत्यूची नोंद झालेली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८७ टक्के एवढा आहे. तर आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ८,०१,३६,६१४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ७८,७७,४२९ (०९.८३ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.

राज्यात आज १५७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर राज्यात आजपर्यंत एकूण ७७,२८,६२८ कोरोना बाधित रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८.११ टक्के इतके झाले आहे. तसेच राज्यात एकूण ९६१ ॲक्टिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत.

काल राज्यात १८६ रुग्ण सापडले होते. त्यात आज थोडीशी घट होऊन १६५ रूग्णांची नोंद झाली आहे. याबरोबरच काल राज्यात एकाही कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला नव्हता. परंतु आज दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे – 

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९०

१०५८७१३

१९५६२

ठाणे

११८०४७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५९३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१०

१६६७८८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३७

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४६

२१६३

११

रायगड

१३८३०८

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०४९

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

११७

२२३३६०८

३९८२९

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९०

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७७

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३९५

२०५४५

२३

पुणे

४२५५८६

७२०३

२४

पुणे मनपा

२२

६८०३९४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५०९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८३

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३६

१९५८७५५

३३१३२

२९

कोल्हापूर

१६२१५२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५२

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२१

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१०९

१५६४८

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०४

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६४

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५१

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२५

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९०९

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१२

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००७

८३५

५३

वाशिम

४५६२०

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३०

६३८९

५४

नागपूर

१५०९४८

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३९

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२१५

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१६५

७८७७४२९

१४७८४०

 

देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. मागील २४ तासांत देशात ३ हजार ३०३ इतक्या नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. तर देशातील सध्याची सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढून १६ हजार ९८० वर पोहोचली आहे.


हेही वाचा : Maharashtra Corona Update : राज्यात २४ तासांत १८६ कोरोनाबाधित नव्या रुग्णांची नोंद, मृत्यूदरात घट