Maharashtra Corona Update: आज ९५१८ नवीन रुग्णांचे निदान; तर २५८ मृत्यू

Maharashtra Corona Update 9000 news corona positive patient and 180 deaths in 24 hours
महाराष्ट्रातील आजची कोरोना बाधित रुग्णांची आकडेवारी

राज्यात ९५१८ नवीन रुग्णांची नोंद झाली असून, राज्यातील हा नवा उच्चांक ठरला आहे. कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या ३,१०,४५५ झाली आहे. राज्यात १,२८,७३० ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात रविवारी २५८ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून मृतांची संख्या ११ हजार ८५४ वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यू दर ३.८२ टक्के एवढा आहे.

राज्यात रविवारी २५८ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यामध्ये मुंबई ६४, ठाणे १९, नवी मुंबई मनपा ८, कल्याण डोंबिवली २२, भिवंडी निजामपूर ७, वसई विरार ११, रायगड ८, नाशिक १०, जळगाव ११, पुणे ३०, पिंपरी चिंचवड १५, सातारा ५, सांगली ४, औरंगाबाद ५, नागपूर ७ यांचा समावेश आहे. आज ३९०६ रुग्ण बरे होऊन घरी,राज्यात आजपर्यंत एकूण १,६९,५६९ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५४.६२% एवढे झाले आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १५,६४,१२९ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ३,१०,४५५ (१९.८५ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ७,५४,३७० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४५,८४६ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

 

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई १०१३८८ ७१६८५ ५७१४ २९२ २३६९७
ठाणे ७५१११ ३४६८६ २०३६ ३८३८८
पालघर ११९२३ ६३३३ २४६ ५३४४
रायगड ११४१३ ६१६८ २२४ ५०१९
रत्नागिरी ११९५ ७१३ ४२ ४४०
सिंधुदुर्ग २७८ २२९ ४४
पुणे ५४६२४ १९५१७ १३५९ ३३७४८
सातारा २३५१ १२५९ ८० १०११
सांगली ८९६ ४७६ २७ ३९३
१० कोल्हापूर २०७१ ९०७ ३० ११३४
११ सोलापूर ५६१५ २४६९ ३८४ २७६१
१२ नाशिक ९५३३ ५१८४ ३६७ ३९८२
१३ अहमदनगर १४५२ ७५५ ३५ ६६२
१४ जळगाव ७३१४ ४७४९ ३९३ २१७२
१५ नंदूरबार ३८२ १७३ १७ १९२
१६ धुळे १९०१ १२५० ८३ ५६६
१७ औरंगाबाद ९७७८ ५३५४ ३६९ ४०५५
१८ जालना १३६६ ६६१ ५५ ६५०
१९ बीड ३३५ १६१ १६६
२० लातूर ११०८ ४६७ ५२ ५८९
२१ परभणी ३६७ १५७ २०२
२२ हिंगोली ४०२ २९७ १०२
२३ नांदेड ८०८ ४११ ३४ ३६३
२४ उस्मानाबाद ४९८ ३१२ २५ १६१
२५ अमरावती १२२२ ८०५ ४५ ३७२
२६ अकोला २०४९ १६४२ ९८ ३०८
२७ वाशिम ३३६ १४९ १८१
२८ बुलढाणा ४९३ २२५ २२ २४६
२९ यवतमाळ ५४४ ३६३ १७ १६४
३० नागपूर २५४२ १४३८ ३१ १०७२
३१ वर्धा ७१ ३६ ३३
३२ भंडारा १८७ १०० ८५
३३ गोंदिया २२९ १९१ ३५
३४ चंद्रपूर २२८ १४२ ८६
३५ गडचिरोली १९० १०५ ८४
इतरराज्ये/ देश २५५ ३२ २२३
एकूण ३१०४५५ १६९५६९ ११८५४ ३०२ १२८७३०