Coronavirus Update: राज्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा १० हजारच्या पार

todays coronavirus patients in maharashtra 30 April

आज राज्यात ५८३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामुळे राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या १०,४९८ झाली आहे. तर आज २७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी मुंबईत २०, पुणे शहरात ३ आणि ठाणे शहरातील २ रुग्णांचा समावेश आहे. तर नागपूर आणि रायगडमध्ये प्रत्येकी एका रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

मृत्यूंबद्दल अधिकची माहिती

आज झालेल्या मृत्यूंपैकी १९ पुरुष तर ८ महिला आहेत. आज झालेल्या २७ मृत्यूपैकी ६० वर्षे किंवा त्यावरील १४ रुग्ण आहेत तर १३ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. या २७ रुग्णांपैकी २२ जणांमध्ये (८१ %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत.. कोविड १९ मुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता ४५९ झाली आहे.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १,४५,७९८ नमुन्यांपैकी १,३४,२४४ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर १०,४९८ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या ७३३ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण १०,०९२ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी ४२.११ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे. सध्या राज्यात १,६८,२६६ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून १०,६९५ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण | मृत्यू
१ मुंबई महानगरपालिका ७०६१ | २९०
२ ठाणे ४८ २
३ ठाणे मनपा ४१२ ६
४ नवी मुंबई मनपा १७४ ३
५ कल्याण डोंबवली मनपा १६३ ३
६ उल्हासनगर मनपा ३ ०
७ भिवंडी निजामपूर मनपा १७ ०
८ मीरा भाईंदर मनपा १२६ २
९ पालघर ४१ १
१० वसई विरार मनपा १२८ ३
११ रायगड २४ १
१२ पनवेल मनपा ४७ २
ठाणे मंडळ एकूण ८२४४ ३१३
१३ नाशिक ६ ०
१४ नाशिक मनपा २० ०
१५ मालेगाव मनपा १७१ १२
१६ अहमदनगर २६ २
१७ अहमदनगर मनपा १६ ०
१८ धुळे ८ २
१९ धुळे मनपा १७ १
२० जळगाव ३० ८
२१ जळगाव मनपा १० १
२२ नंदूरबार ११ १
नाशिक मंडळ एकूण ३१५ २७
२३ पुणे ६३ ३
२४ पुणे मनपा १११३ ८२
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ७२ ३
२६ सोलापूर ७ ०
२७ सोलापूर मनपा ९२ ६
२८ सातारा ३२ २
पुणे मंडळ एकूण १३७९ ९६
२९ कोल्हापूर ९ ०
३० कोल्हापूर मनपा ५ ०
३१ सांगली २८ ०
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १ १
३३ सिंधुदुर्ग २ ०
३४ रत्नागिरी ८ १
कोल्हापूर मंडळ एकूण ५३ २
३५ औरंगाबाद २ ०
३६ औरंगाबाद मनपा १२९ ७
३७ जालना २ ०
३८ हिंगोली १५ ०
३९ परभणी ० ०
४० परभणी मनपा २ ०
औरंगाबाद मंडळ एकूण १५० ७
४१ लातूर १२ १
४२ लातूर मनपा ० ०
४३ उस्मानाबाद ३ ०
४४ बीड १ ०
४५ नांदेड ० ०
४६ नांदेड मनपा ३ ०
लातूर मंडळ एकूण १९ १
४७ अकोला १२ १
४८ अकोला मनपा २७ ०
४९ अमरावती २ ०
५० अमरावती मनपा २६ ७
५१ यवतमाळ ७९ ०
५२ बुलढाणा २१ १
५३ वाशिम २ ०
अकोला मंडळ एकूण १६९ ९
५४ नागपूर ६ ०
५५ नागपूर मनपा १३३ २
५६ वर्धा ० ०
५७ भंडारा १ ०
५८ गोंदिया १ ०
५९ चंद्रपूर ० ०
६० चंद्रपूर मनपा २ ०
६१ गडचिरोली ० ०
नागपूर एकूण १४३ २
इतर राज्ये २६ २
एकूण १०४९८ | ४५९