Coronavirus Update: राज्यात २११५ कोरोनाबाधित झाले बरे, आज ६७८ नवे रुग्ण

Coronavirus Update Maharashtra 3 May

राज्यात रविवारी ६७८ नवीन रुग्णांची नोंद झाल्याने कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या १२ हजार ९७४ झाली आहे. तर २७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या ५४८ झाली आहे. एकीकडे रुग्ण संख्या वाढत असताना बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. रविवारी ११५ रुग्ण बरे झाले असून आजपर्यंत २११५ रुग्ण बरे झाले आहेत.

राज्यामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली असून सलग तीन दिवस १०० पेक्षा अधिक रुग्णांना घरी पाठवण्यात आले आहे. रविवारीही ११५ रुग्णांना बरे झाले म्हणून घरी पाठवण्यात आल्याने आतापर्यंत २११५ रूग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. राज्यात २७ जणांचा मृत्यू झाला असून मुंबईमध्ये सर्वाधिक २१, पुण्यातील ४ , भिवंडीतील १, आणि नवी मुंबईमधील १ मृत्यू आहे. मृतांमध्ये १६ पुरुष तर ११ महिला आहेत. ६० वर्षे किंवा त्यावरील १४ रुग्ण आहेत तर १० रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ३ जण ४० वर्षांखालील आहे. या २७ रुग्णांपैकी १३ जणांमध्ये ( ४८ %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १,७०,१३९ नमुन्यांपैकी १,५६,०७८ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर १२,९७४ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. केंद्र सरकारच्या विश्लेषणानुसार सध्या राज्यात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे कोविड १९ प्रयोगशाळा चाचणीचे प्रमाण १२३७ एवढे आहे. हेच प्रमाण देशपातळीवर ८०३ इतके आहे.

राज्यात सध्या ९९७ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण ११,०७८ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी ५१.०५ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे. सध्या राज्यात १,८१,३८२ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून १३,१५८ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण | मृत्यू
१ मुंबई महानगरपालिका ८८०० | ३४३
२ ठाणे ६० २
३ ठाणे मनपा ४८८ ७
४ नवी मुंबई मनपा २१६ ४
५ कल्याण डोंबवली मनपा २१२ ३
६ उल्हासनगर मनपा ४ ०
७ भिवंडी निजामपूर मनपा २१ २
८ मीरा भाईंदर मनपा १४१ २
९ पालघर ४४ १
१० वसई विरार मनपा १५२ ४
११ रायगड ३० १
१२ पनवेल मनपा ५५ २
ठाणे मंडळ एकूण १०२२३ ३७१
१३ नाशिक १२ ०
१४ नाशिक मनपा ४३ ०
१५ मालेगाव मनपा २२९ १२
१६ अहमदनगर २७ २
१७ अहमदनगर मनपा १६ ०
१८ धुळे ८ २
१९ धुळे मनपा २० १
२० जळगाव ३४ ११
२१ जळगाव मनपा १२ १
२२ नंदूरबार १२ १
नाशिक मंडळ एकूण ४१३ ३०
२३ पुणे ८१ ४
२४ पुणे मनपा १२४३ ९९
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ७२ ३
२६ सोलापूर ७ ०
२७ सोलापूर मनपा १०९ ६
२८ सातारा ३७ २
पुणे मंडळ एकूण १५४९ ११४
२९ कोल्हापूर १० ०
३० कोल्हापूर मनपा ६ ०
३१ सांगली २९ ०
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा २ १
३३ सिंधुदुर्ग ३ १
३४ रत्नागिरी ११ १
कोल्हापूर मंडळ एकूण ६१ ३
३५ औरंगाबाद ५ ०
३६ औरंगाबाद मनपा २३९ ९
३७ जालना ८ ०
३८ हिंगोली ४२ ०
३९ परभणी १ १
४० परभणी मनपा २ ०
औरंगाबाद मंडळ एकूण २९७ १०
४१ लातूर १२ १
४२ लातूर मनपा ० ०
४३ उस्मानाबाद ३ ०
४४ बीड १ ०
४५ नांदेड ० ०
४६ नांदेड मनपा ३१ १
लातूर मंडळ एकूण ४७ २
४७ अकोला १२ १
४८ अकोला मनपा ५० ०
४९ अमरावती ३ १
५० अमरावती मनपा ३१ ९
५१ यवतमाळ ७९ ०
५२ बुलढाणा २१ १
५३ वाशिम २ ०
अकोला मंडळ एकूण १९८ १२
५४ नागपूर ६ ०
५५ नागपूर मनपा १४६ २
५६ वर्धा ० ०
५७ भंडारा १ ०
५८ गोंदिया १ ०
५९ चंद्रपूर ० ०
६० चंद्रपूर मनपा ४ ०
६१ गडचिरोली ० ०
नागपूर एकूण १५८ २
इतर राज्ये २८ ४
एकूण १२९७४ | ५४८