Wednesday, May 12, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र Maharashtra Lockdown 2021 : प्रवाशांच्या प्रतिसादा अभावी रेल्वेच्या रद्द गाड्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक

Maharashtra Lockdown 2021 : प्रवाशांच्या प्रतिसादा अभावी रेल्वेच्या रद्द गाड्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक

मध्य रेल्वेने कमी प्रतिसादामुळे काही गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खालील प्रत्येक ट्रेनच्या समोर दिलेल्या कालावधीत रद्द असेल

Related Story

- Advertisement -

मध्य रेल्वेने कमी प्रतिसादामुळे काही गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खालील प्रत्येक ट्रेनच्या समोर दिलेल्या कालावधीत रद्द असेल:
१) ०२१०९/०२११० मुंबई -मनमाड- मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत

२) ०२०१५/०२०१६ मुंबई – पुणे- मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत

- Advertisement -

३) ०२११३ पुणे- नागपूर त्रि-साप्ताहिक विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत व
०२११४ नागपूर – पुणे त्रि-साप्ताहिक विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. ९ मे २०२१ पर्यंत

४) ०२१८९ मुंबई- नागपूर विशेष २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत आणि
०२१९० नागपूर- मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत

- Advertisement -

५) ०२२०७ मुंबई – लातूर विशेष आठवड्यातील चार दिवस दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत आणि
०२२०८ लातूर – मुंबई आठवड्यातील चार दिवस विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत

६) ०२११५ मुंबई – सोलापूर विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत आणि
०२११६ सोलापूर – मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० एप्रिल २०२१ पर्यंत

७) ०१४११ मुंबई- कोल्हापूर विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत आणि
०१४१२ कोल्हापूर-मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत

८) ०२१११ मुंबई-अमरावती विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत आणि
०२११२ अमरावती-मुंबई विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत

९) ०२२७१ मुंबई-जालना विशेष दि. २७ एप्रिल २०२१ ते दि. १० मे २०२१ पर्यंत आणि
०२२७२ जालना-मुंबई विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ११ मे २०२१ पर्यंत

१०) ०२०४३ मुंबई-बिदर त्रि-साप्ताहिक विशेष दि. २८ एप्रिल २०२१ ते दि. ८ मे २०२१ पर्यंत आणि
०२०४४ बिदर-मुंबई त्रि-साप्ताहिक विशेष दि. २९ एप्रिल २०२१ ते दि. ९ मे २०२१ पर्यंत.

- Advertisement -