लाचखोर ग्रामसेवक गजाआड

bribe

शासकीय घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकाम केलेल्या शौचालयाचे प्रकरणाचा अहवाल तक्रारदाराच्या बाजूने तयार करण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्विकारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंंधक विभागाने चांदवड तालुक्यातील दरेगाव (म) ग्रासेवकास सापळा रचून अटक केली. चंद्रकांत तुकाराम पाटील असे अटक करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकाचे नाव आहे.

चंद्रकांत पाटील हे दहेगावचे ग्रामसेवक आहेत. शासकीय घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकाम केलेल्या शौचालयाचे प्रकरणाचा अहवाल तक्रारदाराच्या बाजूने तयार करुन गटविकास अधिकारी, चांदवड यांच्याकडे पाठविण्यासाठी ग्रामसेवक चंद्रकांत पाटील यांनी २७ हजार ७५० रुपयांची मागणी केली. याप्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पथकाने शहानिशा करुन सापळा रचला. चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (दि.११) तक्रारदाराकडून तडजोड करुन २७ हजार ७५० रुपयांपैकी २५ हजारांची लाच स्विकारण्याचा प्रयत्न केल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पथकाने चांदवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करुन पाटील यांना अटक केली.