निवासी गावठाणवासीयांना पनवेल महापालिकेचा कर दिलासा; गणेश देशमुखांकडून करनिर्धारणेमध्ये दुरुस्ती

पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील (निवासी गावठाण क्षेत्र) नागरिकांना पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक गणेश देशमुख यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.

पनवेल महापालिकेचे प्रशासक गणेश देशमुख

पनवेल – पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील (निवासी गावठाण क्षेत्र) नागरिकांना पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक गणेश देशमुख यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून करनिर्धारणेमध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील निवासी मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता करात 30-40 टक्कयांची घट होणार आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रात 23 ग्रामपंचायत आणि 29 गावांचा समावेश झालेले आहे. या ग्रामीण भागातील मालमत्तांना महानगरपालिकेने नवीन कर आकारणी करून कराची देयके देण्यात आली होती, मात्र महानगरपालिकेने आकारलेला मालमत्ता कर अवाजवी असल्याने तो कमी करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील नागरिक, 95 गाव प्रकल्पग्रस्त समिती व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार या भागाचे पुर्ननिरीक्षण आणि करनिर्धारण दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नव्या कररचनेमुळे पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता करात 30-40 टक्कयांची घट होणार आहे.

आयुक्त तथा प्रशासक गणेश देशमुख यांनी पूर्वाश्रमीचे ग्रामपंचायत क्षेत्र (निवासी गावठाण क्षेत्र), झोपडपट्टी आणि दाट वस्ती असलेले क्षेत्र व आदिवासी पाडे, वाड्या व वस्त्या यांचे पुर्ननिरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार येथील मालमत्ता कर कमी होण्याच्या दृष्टीने झोन क्र. 3 मधून पूर्वाश्रमी ग्रामपंचायतीच्या गावठाण क्षेत्रातील निवासी मालमत्ता, आदिवासी पाडे, वाड्या व वस्त्या येथील निवासी मालमत्ता या झोन क्र. 4 मध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. तसा सुधारित आदेश आयुक्त गणेश देशमुख यांनी नुकताच पारित केला आहे. तसेच येथील वार्षिक घनकचरा शुल्क रुपये 600मध्ये कपात करून तो रूपये 60 इतका करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील 15 हजार 500 मालमत्ताधारकांना फायदा होणार आहे.

पनवेल महानगरपालिका स्थापनेपासून प्रथम 2 वर्षे म्हणजे सन 2016-17 आणि 2017-18 या वर्षाकरिता मालमत्ता कर आकारणी पूर्वाश्रमी ग्रामपंचायतीच्या कराप्रमाणेच राहील. तसेच सुधारित आदेशामुळे पूर्वाश्रमीचे ग्रामपंचायत क्षेत्र (निवासी गावठाण क्षेत्र), झोपडपट्टी व दाट वस्ती असलेले क्षेत्र व आदिवासी पाडे, वाड्या व वस्त्या येथील मालमत्ताधारकांच्या करामध्ये 30 ते 40 टक्क्यांची घट होणार आहे.

शहराच्या विकासास हातभार लावावा
पूर्वाश्रमीचे ग्रामपंचायत क्षेत्र (निवासी गावठाण क्षेत्र), झोपडपट्टी व दाट वस्ती असलेले क्षेत्र व आदिवासी पाडे, वाड्या व वस्त्या यांचे पुर्ननिरीक्षण करुन करनिर्धारणामध्ये दुरुस्ती केल्याने त्यांचा मालमत्ता कर 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. याचा संबधित क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांनी फायदा घेऊन 31मार्चच्या आत आपला मालमत्ता कर भरुन शहराच्या विकासास हातभार लावावा. असे आवाहन पनवेल महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक गणेश देशमुख यांनी केले आहे.