Sunday, February 18, 2024
घरमानिनीVideoनोकरी पगार बघून नाही कामाची असलेली आवड बघून केली

नोकरी पगार बघून नाही कामाची असलेली आवड बघून केली

Subscribe

कोविडमध्ये अविरतपणे रुग्णांसाठी काम केलेल्या आरोग्यसेविका वेदीका समजीसकर यांची कहाणी ऐका 'तिची कहाणी'

सासूबाईंना मदत करता करता आरोग्यसेविका बनली.समाजात आपल्या कामाचे योगदान देता यावं यासाठी कोविडमध्ये अविरतपणे रुग्णांसाठी काम केलेल्या आरोग्यसेविका वेदीका समजीसकर यांची कहाणी ऐका “तिची कहाणी “ मधून फक्त Mymhanagar मानिनी वर …|

- Advertisment -

Manini