Thursday, April 8, 2021
27 C
Mumbai
घर ताज्या घडामोडी परदेशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी महापालिकेची सुधारित कार्यपद्धती

परदेशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी महापालिकेची सुधारित कार्यपद्धती

Related Story

- Advertisement -

कोविड – १९ विषाणू संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून मुंबई विमानतळावर हवाईमार्गे येणाऱया प्रवाशांसाठी लागू असलेल्या सुनिश्चित कार्यपद्धती (SOP) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारित कार्यपद्धती तत्काळ लागू करण्यात आली असून त्याचे कटाक्षाने पालन करण्याच्या सक्त सूचना महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी दिले आहेत.

मुंबई विमानतळावर विदेशातून हवाईमार्गे येणाऱया प्रवाशांसाठी दिनांक २१ डिसेंबर २०२० आणि दिनांक २७ डिसेंबर २०२० रोजीच्या आदेशानुसार सुनिश्चित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार यूके, युरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिल या देशातून मुंबईत येणाऱया प्रवाशांना ७ दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात राहणे या आदेशान्वये सक्तीचे करण्यात आले आहे. मुंबई महानगरात निर्देशित केलेल्या हॉटेल्समध्ये या प्रवाशांना विलगीकरण कालावधीत रहावे लागते. या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करताना त्यामध्ये विलगीकरणापासून पळवाट शोधून काही गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक ते बदल करुन सुधारित कार्यपद्धती तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. जेणेकरुन, मुंबई विमानतळावर उतरल्यापासून प्रवाशांची पडताळणी, वाहतूक व संस्थात्मक विलगीकरण ही सर्व प्रक्रिया योग्यरित्या आणि कोणत्याही दोषाविना पार पाडली जाईल.

विदेशातून येणाऱया प्रवाशांसाठी सुधारित सुनिश्चित कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे

- Advertisement -

अ) विमानतळ टर्मिनलवरील प्रक्रियाः
१) हवाईमार्गे विदेशातून येणाऱया प्रवाशांसंदर्भात विमानतळावर कर्तव्यार्थ नेमलेल्या कर्मचाऱयांच्या पथकाने दररोज आलेल्या प्रवाशांच्या आवश्यक त्या संपूर्ण माहितीसह मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयनिहाय यादी तयार करावी. जेणेकरुन, प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील हॉटेल्ससाठी ती उपयोगात येऊ शकेल.
२) विमानतळावर तैनात पथकाने दररोज अशी विभागनिहाय प्रवाशांची यादी संबंधित विभागांचे सहाय्यक आयुक्त / कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांना ई-मेलने पाठविणे आवश्यक राहील.

ब) विमानतळापासून निर्देशित हॉटेल्सपर्यंत प्रवाशांची वाहतूकः-

- Advertisement -

१) विमानतळाबाहेर कर्तव्यार्थ नेमलेल्या कर्मचाऱयांच्या पथकाने संबंधित प्रवाशांना त्यांनी निवडलेल्या हॉटेल्समध्ये आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी नेमलेल्या बेस्ट बसेसद्वारे नेण्याची व्यवस्था करावी. संबंधित बेस्ट बसच्या वाहनचालकास देखील प्रवाशांची यादी सुपूर्द करावी.
२) संबंधित बेस्ट बस चालकाने प्रवाशांना त्यांनी निवडलेल्या हॉटेलमध्येच नेऊन सोडावे आणि संबंधित प्रवासी हॉटेलमध्ये पोहोचल्याबाबतची पावती त्या-त्या हॉटेलकडून घ्यावी.
३) सर्व प्रवाशांना हॉटेलमध्ये पोहोचविल्याच्या पावत्या संबंधित बेस्ट बस चालकाने विमानतळावर परतल्यानंतर विमानतळ समन्वय अधिकाऱयास सुपूर्द कराव्यात.
४) विमानतळ समन्वय अधिकाऱयाने, प्रवासी आपापल्या हॉटेल्समध्ये पोहोचल्याबाबतच्या पावत्या आणि विमानतळाच्या आतील पथकाने बनविलेली प्रवाशांची यादी यांची फेरपडताळणी करुन सर्व प्रवासी हॉटेल्समध्ये पोहोचल्याबाबतची खातरजमा करावी.

क) निर्देशित हॉटेलमध्ये विलगीकरणात राहत असलेल्या प्रवाशांची तपासणीः-

१) संबंधित विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी, आपापल्या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात संस्थात्मक विलगीकरणासाठी निर्देशित केलेल्या हॉटेलमध्ये विलगीकरणासाठी पाठवलेले प्रवाशी प्रत्यक्षात राहत असल्याची वेळोवेळी खातरजमा करता यावी यासाठी तपासणी पथकांची नियुक्ती करावी.
२) विमानतळावर नियुक्त पथकाकडून संपूर्ण माहितीसह यादी प्राप्त झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त यांनी नियुक्त केलेल्या तपासणी पथकांनी प्रत्यक्ष विलगीकरण केंद्रांना भेट द्यावी. तसेच संबंधित प्रवाशी निर्देशित हॉटेलमध्ये पोहोचल्याची आणि विलगीकरण संदर्भातील नियमांचे योग्यरितीने पालन करीत असल्याची खातरजमा करावी. प्रत्येक प्रवाशाच्या विलगीकरण कालावधीमध्ये किमान दोनदा याप्रकारची तपासणी करणे आवश्यक असेल. (शक्यतो विलगीकरणाऱया दुसऱया व सहाव्या दिवशी)
३) विलगीकरणाशी संबंधित कोणत्याही नियमाचे अथवा निकषाचे उल्‍लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले तर सहाय्यक आयुक्त अथवा त्याचे प्रतिनिधी यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ यातील तरतुदींच्याआधारे योग्य आणि कठोर कारवाई करावी.
४) संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांनी विलगीकरण केंद्रांच्या तपासणीसाठी नेमलेल्या पथकांच्या कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घ्यावा.
५) संबंधित पथकांनी विलगीकरण केंद्रांवर केलेल्या तपासणीचा साप्ताहिक अहवाल नियमितपणे तयार करुन त्याची प्रत अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) आणि परिमंडळीय उप आयुक्त यांना सादर करावी.

ही सुनिश्चित कार्यपद्धती (SOP) तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

मुंबईत हवाईमार्गे येणाऱया सर्व प्रवाशांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास संपूर्ण सहकार्य करावे, कोविड प्रतिबंधात्मक सूचना आणि निर्देश यांचे परिपूर्ण पालन करावे, कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करु नये, असे विनम्र आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.


 

- Advertisement -