यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी बीएमसीची मार्गदर्शिका जारी

यंदा कोरोनाच्या २ वर्षानंतर राज्यात गणेशोत्सव, दहीहंडी धुमधड्याक्यात साजरी केली जाईल, त्यामुळे राज्यभरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी २१ जुलै रोजी गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि मोहरम या सणांवरील सर्व निर्बंध हटवण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली. त्यामुळे यंदा कोरोनाच्या २ वर्षानंतर राज्यात गणेशोत्सव, दहीहंडी धुमधड्याक्यात साजरी केली जाईल, त्यामुळे राज्यभरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर मुंबई महानगर पालिकेने गणेशोत्सवासाठी सुधारित मार्गदर्शिका जारी केली आहे.

बीएमसीची मार्गदर्शिका जारी :

१. गणेश मंडळांच्या मंडपांच्या परवानगीसाठी घेतले जाणारे १०० रूपये शुल्क माफ करण्यात येईल. परंतु जर याआधीच यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मंडपांच्या परवानगीसाठी १०० रूपये घेतले असतील तर ते मंडळांना लगेच परत करण्यात येतील.

२. गणेश मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांच्या मंडपाचे शुल्क देखील प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून माफ केले जाईल. तसेच ज्यांनी आधीच शुल्क भरले आहे त्यांना ते परत केले जाईल.

३. गणेशोत्सव 2022 करिता अनुज्ञापन खात्यामार्फत आकारण्यात येणारे जाहिरात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येईल. तसेच ज्यांनी अगोदर शुल्क भरले असेल तर त्यांना सदर शुल्काचा परत करण्यात येईल.

४. महापालिकेच्या मंडप उफारणीबाबत उद्यान खाते व मालमत्ता खाते व खासगी भूखंडावर आकारण्यात येणारे शुल्कदेखील माफ करण्यात येईल.

५. सार्वजनिक गणेशोत्व मंडळांच्या गणेशमूर्तींसाठी कमाल उंचीचे कोणतेही निर्बंध 2022 च्या गणेशोत्सवाकरिता असणार नाहीत.

६. घरगुती गणेश मूर्तीसाठी या अगोदर दोन फुट उंचीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तरी आता घरगुती गणेश मूर्तीसाठी उंचीची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. परंतु घरगुती मूर्तीच्या उंचीवर स्वखूशीने दोन फूट उंचीची मर्यादा पाळण्याबाबत आवाहन करण्यात येईल.

७. नैसर्गिक विसर्जन स्थळी तसेच कृत्रिम विसर्जन स्थळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करण्यात येईल.

८. आगमन व विसर्जन रस्त्यांवर संबंधित वीज पुरवठादार यांच्यामार्फत विजेच्या व्यवस्तेबाबत संबंधित विभागीय सह आयुक्त यांच्यास्तरावर चर्चा करुन आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल.

९. मंडप शुल्क माफ करण्यात आले असले तरीसुद्धा विविध परिपत्रकांमध्ये असलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे. (उदा. अग्निशमन दलाचे कोडीफाईड शर्ती, अनुज्ञापन खात्याचे अटी व शर्ती, इत्यादी.)