मेट्रो प्रकल्पासाठी ४५७१ कोटींची तरतूद, एमएमआरडीएचा १२ हजार ९६९ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर

mumbai metro

मुंबईत येत्या दिवसांमध्ये येऊ घातलेल्या विकास प्रकल्पांमध्ये भरघोस अशी तरतूद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या १५० व्या बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात आली. एकुण १२ हजार ९६९ कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पासाठी यंदाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. मुंबईतील वाहतूकीची समस्या सोडवणे तसेच मुंबईकरांचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि कमी वेळेत होण्यासाठी या निधीचा वापर होणार आहे. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठीच ४५७१ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुंबईला कोकणाशी जोडणाऱ्या महत्वकांशी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी २९०० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

कुलाबा वांद्रे सीप्झ प्रकल्पासाठी प्राधिकरणातर्फे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनसाठी २५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षामध्ये मुंबई मेट्रो मार्ग २ अ (दहिसर ते डी एन नगर) तसेच मेट्रो मार्ग ७ दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या मार्गावर मेट्रो रेल्वे सेवा सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी अनुक्रमे ७००.६५ कोटी तर ९९९ कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मेट्रो रेल प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये ४५७१.२५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. मेट्रो भवन उभारण्यासाठी तसेच मेट्रो कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी ३२९ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मोनोरेल प्रकल्पासाठी १२० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. तर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाकरिता १०० कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी २६० कोटी रूपयांची तरतूद तर, वांद्रे कुर्ला संकुल कलानगर उड्डाणपूलासाठी ६० कोटींची तरतूद, एमयुटीपी प्रकल्पासाठी ४०५ कोटींची तरतूद, एमयुआयपी प्रकल्पासाठी ७७६ कोटी रूपये, मेट्रो स्थानकासाठी ३०० कोटी रूपये, प्रादेशिक स्तरावर जलस्त्रोताचा विकास प्रकल्पाकरिता ६१३ कोटी, सांताक्रुझ चेंबूर जोडरस्त्याच्या विकास प्रकल्पांकरिता २०० कोटी रूपये, छेडानगर उन्नतमार्ग सुधारणा प्रकल्पांकरिता ६० कोटी तर, पूर्व व पश्चित द्रुतगती मार्गाच्या देखभाल व दुरूस्तीकरिता २०० कोटी रूपये, सिटीपार्क ते महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान पादचारी झुलता पूल प्रकल्पासाठी ७७ कोटी रूपये तसेच इतर प्रकल्पाकरिता ९८३ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

वर्ष २०२१-२२ साठीच्या अर्थसंकल्पात १२ हजार ९६९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. तर ९८३३.७५ कोटी रूपये इतकी रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. प्राधिकरणाने २०१९-२० च्या अहवालास मान्यता दिली असून, मेट्रो मार्ग २ ब ( डी एन नगर ते मंडाले) येथील विस्तारीकरणास व स्थानक बदलास तसेच मेट्रो मार्ग ७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) येथील स्थानक बदलास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या पृष्ठभागाच्या कामकाजाकरिता आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या कामकाजाकरिता व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासाठी प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे.