Mumbai University: आयडॉलच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर, इथे पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Institue of distance learning IDOL
मुंबई विद्यापीठाची दूर व मुक्त अध्ययन संस्था

मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेने (आयडॉल) २०२० च्या उन्हाळी सत्राच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. यानुसार पदवीस्तरावरील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ३ ऑक्टोबर २०२० पासून तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा ८ ऑक्टोबर २०२० पासून घेण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात येणार आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने उन्हाळी सत्राच्या परीक्षा ऑनलाईन व बहुपर्यायी प्रश्नाच्या स्वरूपात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आयडॉलच्या उन्हाळी सत्राच्या सर्व थियरी परीक्षा ह्या ऑनलाईन व बहुपर्यायी प्रश्नाच्या स्वरूपात घेण्यात येणार आहेत. यानुसार पदवीस्तरावरील तृतीय वर्ष बीए, बीकॉम, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स व बीएस्सी आयटी सत्र ६ या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ३ ऑक्टोबर २०२० पासून घेण्यात येणार आहेत तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्ष एमए, एमए शिक्षणशास्त्र, एमकॉम, एमएस्सी (गणित, आयटी व कॉम्प्युटर सायन्स) आणि एमसीए सत्र ६ च्या  परीक्षा ८ ऑक्टोबर २०२० पासून घेण्यात येणार आहेत.

प्रथम व द्वितीय वर्ष बीए, बीकॉम, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स, बीएस्सी आयटी व एमसीए या अभ्यासक्रमाच्या पुनर्परीक्षार्थी / बॅकलॉग  असलेल्या  विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा २५ सप्टेंबर २०२० पासून घेण्यात येणार आहेत. तर पदवीस्तरावरील प्रथम व द्वितीय वर्ष बीए, बीकॉम, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स या अभ्यासक्रमाच्या २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तसेच पदव्युत्तर प्रथम वर्ष एमए, एमए शिक्षणशास्त्र, एमकॉम व एमएस्सी (गणित,आयटी, कॉम्प्युटर सायन्स) या अभ्यासक्रमाच्या २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या व पुनर्परीक्षार्थी / बॅकलॉग  असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा नोव्हेंबर २०२० मध्ये घेण्यात येणार आहेत.

विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार या परीक्षा ऑनलाईन व बहुपर्यायी प्रश्नाच्या स्वरूपात घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षा ५० गुणांच्या असतील व त्याचा वेळ एक तासाचा असणार आहेत. याचा अभ्यासक्रम आयडॉलने विद्यार्थ्यास दिलेल्या अध्ययन साहित्यावर आधारित असेल. विद्यार्थ्यांसाठी एक नमुना प्रश्नपत्रिका देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या अनुभवासाठी सराव परीक्षा घेण्यात येणार आहे.