वटवाघूळ आणि खवलेमांजरच कोरोनाचे वाहक , WHO ने केला खुलासा

जगभरामध्ये कोरोना ने धूमाकूळ घातला असतानाच अनेक शास्त्रज्ञ कोरोना महामारीला कारणीभूत असणाऱ्या बाबींचा शोध घेण्यात व्यस्त आहेत.

according to world health organisation bat and pengolins reasons of corona virus
वटवाघूळ आणि खवलेमांजरच कोरोनाचे वाहक , WHO ने केला खुलासा