Photo: भारत बंदला दादरकरांची साथ

मुंबईत दादर सह माटुंगा,महिम, शिवडीतही भारत बंदला प्रतिसाद देण्यात आला.

Dadarkar's support Bharat Bandla
Photo: भारत बंदला दादरकरांची साथ