Photo : ‘सण आयलाय गो, नारळी पुनवेचा…’, कोळी बांधवांनी साजरी केली नारळी पोर्णिमा!

कोळीवाडी, नारळीपौर्णिमा