Photo – स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने मंत्रालयाजवळ पोलिसांचा परेड सराव सुरू

POLICE PRACTICE PARADE FOR INDEPENDENCE DAY NEAR MANTRALAYA
Photo - स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने मंत्रालयाजवळ पोलिसांचा परेड सराव सुरू