अभिनेता राकेश बापटने साकारला इको फ्रेंडली बाप्पा!

घरातच राकेशने साकारली बाप्पाची मुर्ती