Wednesday, April 14, 2021
27 C
Mumbai
घर ठाणे कोरोनातही ठाणे महापालिका मालामाल

कोरोनातही ठाणे महापालिका मालामाल

मालमत्ता करापोटी ६२४ कोटींची विक्रमी वसुली

Related Story

- Advertisement -

ठाणे महानगरपालिकेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी ६२४.७८ कोटी इतका महसूल जमा केला आहे. तर ४ हजार ३१२ थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई देखील केली आहे. कोरोनाच्या पाश्वर्र्भूमीवर नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी महापालिकेच्यावतीने दंडाच्या रकमेत सवलत दिली होती. नागरिकांनी आपला कर भरणा करून महापालिकेस केलेल्या सहकार्याबद्दल महापौर नरेश म्हस्के व आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी करदात्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरता मालमत्ता करासाठी ६८३ कोटी इतका अर्थसंकल्पीय इष्टांक देण्यात आला होता. परंतु मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे सर्वांचे उद्योगधंदे बंद झाले होते. या परिस्थितीचा विचार करून महापालिकेच्या वतीने नागरिकांच्या करापोटी आकारण्यात आलेली दंडाची रक्कम माफ करून नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन महापौर व आयुक्तांनी केले होते. या आवाहनास नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्यामुळे आपण चांगल्याप्रकारे करवसुली करु शकलो यासाठी प्रशासनाच्या वतीने योग्य पध्दतीने नियोजन करून सुट्टीच्या दिवशी व ऑनलाईन करभरणा सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपण करवसुलीचा इष्टांक पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरलो असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.

- Advertisement -

गतवर्षाच्या तुलनेत भरीव वाढ
मागील वर्षी रक्कम ५०२ कोटी इतका कर वसूल झाला होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच म्हणजेच माहे एप्रिल ते जुलै,२०२० अखेर पर्यंत कोविडचा कालावधी वगळता केवळ २४५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये मालमत्ता कराची देयके जनरेट करणे, वितरित करणे, वसुलीकरिता पाठपुरावा करणे, इत्यादी कामकाज मालमत्ता कर कार्यालयाकडील अधिकारी-कर्मचारी यांनी पार पाडले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत भरीव वाढ असणारी चालू आर्थिक वर्षात सुमारे रक्कम १२२.७८ कोटी इतका जादा कर वसूल झाला आहे.

इतक्या करदात्यांनी या योजनेचा लाभ
जे करदाते थकीत रकमेसह चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीच्या करासह दुसर्‍या सहामाहिची रक्कम जमा करतील अशा करदात्यांना त्यांच्या मालमत्ता कराच्या देयकातील सामान्य करामध्ये सवलत देण्याबाबत (अली बर्ड योजना ) धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या सवलत योजनेस करदात्यांनी उस्त्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, सुमारे १८०२५८ इतक्या करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या कालावधीमध्ये रक्कम रुपये २४१.५२ कोटी इतका मालमत्ता कर जमा आहे.

- Advertisement -

१३.८६ कोटी इतकी रक्कम सूट
त्याचप्रमाणे जे निवासी करदाते १ जाने ते ३१ मार्च,२०२१ या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कर, चालू वर्षाच्या मागणीसह एकत्रित महापालिकेकडे जमा करतील अशा निवासी करदात्यांना त्यांच्या थकीत मालमत्ता करावर कराधान नियम ४१(१) अन्वये आकारलेल्या शास्तीच्या रकमेवर १००% सवलत योजना राबविण्यात आली. सदर सवलतीचा ११३५२८ इतक्या करदात्यांनी लाभ घेतला असून, त्यापोटी रक्कम रुपये १३.८६ कोटी इतकी रक्कम सूट देण्यांत आली आहे.या सवलत योजनेबरोबरच महापालिकेने थकबाकीदारांवर मालमत्ता कर वसुलीसाठी कारवाईचा धडाका लावला असून, सर्व प्रभाग स्तरावरुन एकूण ४३१२ मालमत्ताना जप्तीची कारवाई केली आहे. यामध्ये व्यवसायिक गाळे सील करण्यात आले आहेत.

२४८७ नवीन मालमत्तांची कर आकारणी पूर्ण
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २४८७ नविन मालमत्तांची कर आकारणी पूर्ण करण्यांत आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही सदर काम मोठ्या गतीने करण्यांत येणार आहे. तरी नवीन मालमत्ताधारकांनी कर आकारणी करुन घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे अर्जासह त्या-त्या प्रभाग समिती कार्यालयात जमा करावीत. तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची देयके माहे एप्रिल २०२१ च्या दुसर्‍या सप्ताहात जनरेट करुन साधारणत: १५ एप्रिल,२०२१ पर्यत सदरचे देयके प्रभाग समितीनिहाय कर संकलन केंद्रावर तसेच Online पध्दतीने महानगरपालिकेच्या www.thanecity.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजीत आहे. त्याचप्रमाणे सदरचे देयके प्राधान्याने प्रिंन्ट करुन, ती करदात्यांना पोहोचविण्याचेही नियोजन करण्यांत येत आहे.

- Advertisement -