घर व्हिडिओ आत्महत्येवर आता बोलुयाच !

आत्महत्येवर आता बोलुयाच !

Related Story

- Advertisement -

आत्महत्या केल्यानं खरंच समस्या सुटतील? त्यामुळे आत्महत्या करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात घ्या, आत्महत्या हा का कायमच्या समस्येवरचा तात्पुरता उपाय आहे.

- Advertisement -