Wednesday, July 6, 2022
27 C
Mumbai
घर व्हिडिओ उन्हाळ्यात चेहऱ्यावर 'या' नॅच्युलर फेसपॅनके मिळवा ग्लो

उन्हाळ्यात चेहऱ्यावर ‘या’ नॅच्युलर फेसपॅनके मिळवा ग्लो

Related Story

- Advertisement -

उन्हाळ्यामध्ये मोठ्या प्रामाणात चेहऱ्याची चमक कमी होते. बाजारात मिळणाऱ्या माहगड्या कॉस्मेटिक्सने चेहऱ्यावरील चमक पुन्हा आणता येते. मात्र घरच्या घरी अगदी कमी पैशात तुम्ही फेस पॅक तयार करून चेहऱ्यावरील नैसर्गिक चमक पुन्हा मिळवू शकतात.

- Advertisement -