Tuesday, June 6, 2023
घर मानिनी Video सोने खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी?

सोने खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी?

Subscribe

सोन्यातील गुंतवणूक सर्वोत्तम गुंतवणूक समजली जाते. मात्र, सोने खरेदी करताना काळजी घ्यावी लागते, अन्यथा ग्राहकांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. सध्या सगळीकडे सण-उत्सव जोरात सुरू आहेत. सण-उत्सवांत आपण मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतो. अशा वेळी सोने खरेदी कशी करावी, अस्सल सोनं कसं ओळखावं याची माहिती घेणार आहोत.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -

Manini