आरोग्याचं काम हे आता देशाचं काम

कोरोच्या काळात आपल्या कुटूंबसोबतच आपलं कर्तव्य सांभाळाऱ्या आरोग्य सेविका. डॉक्टर नर्सेस यांच्या सोबतच आरोग्य सेविकांचाही यात मोलाचा वाटा आहे. कोरोनाच्या काळात स्वत: सोबतच रूग्ण आणि नातेवाईंची त्या काळजी घेत होत्या आणि आताही घेत आहेत.