Sunday, May 16, 2021
27 C
Mumbai
घर फोटोगॅलरी लोढा डेव्हलपर्सच्या सुविधा भूखंडावर तरण तलाव

लोढा डेव्हलपर्सच्या सुविधा भूखंडावर तरण तलाव

आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अथक परिश्रमाने मिरा भाईंदर परिसरातील हायवेनजीक दिनकर पाड्याशेजारील लोढा डेव्हलपर्सच्या सुविधा भूखंडावर तरण तलाव उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर.

Related Story

- Advertisement -

- Advertisement -