Photo: ठाणेकरांनी साजरा केला जागतिक अपंग दिवस

संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९२ पासून अपंग दिवस साजरा करण्याचे जाहिर केले.

Thanekar celebrates world Disability Day
Photo: ठाणेकरांनी साजरा केला जागतिक अपंग दिवस